Bądź menedżerem swoich emocji – Trening Antystresowy

Podstawowe zagadnienia realizowane na warsztacie - treningu:

 

Podstawy merytoryczne w zakresie zjawiska stresu 

 • Czym jest stres? – definicja stresu  
 • Dysstres i Eustres
 • Reakcje na stres – Fazy reagowania na stres
 •  Człowiek jako system – dążenie do stanu równowagi w obliczu stresu

               

Tworzenie więzi i wprowadzanie zmian. (m.in. poziomy neurologiczne Diltsa)

 • Odkrywanie submodalności i ich wpływ na poziom odczuwanych emocji – ćwiczenie
 • Ćwiczenie z „Balansowaniem Pozornego Konfliktu Wartości” za pomocą submodalności.
 • Rozpoznawanie przekonań blokujących i wspierających w osiąganiu celów osobistych.
 • Różne metody zmiany własnych przekonań – ćwiczenie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Six Steps Refraiming, G.I.G.O. i inne)    
 • Małe „Teatry Przekonań”
 • Przygotowanie wystąpienia „Przed Lustrem Własnego Ja” na temat: „Dlaczego tu (na świecie, w tej firmie, w tym zespole) jestem?” wg wszystkich poziomów logicznych Dilts’a
 • Projekcja fragmentów filmów: „What The Bleep Do We Know?” i/lub „The Secret” .

 

Poznanie źródeł motywacji i przekraczanie strefy komfortu. (wartości i przekonania)   

 • Określanie Swojej Strefy Komfortu

Plan ćwiczenia:

 1. I etap – określ swoją strefę komfortu.

 2. II etap – określ co leży poza Strefą Twojego Komfortu (STK).

  3. III etap – określ działania, które spowodowały, że rzecz znalazła się w STK.

 4. IV etap – określ działania, które spowodują, że wybrana rzecz znajdzie się w STK. 

 • Gra z Wartościami – matryca 7 x 7 wartości – dwie możliwe interpretacje – Hierarchia i/lub dbałość o wartości.
 • „Bitwa Wartości” – trzy lub cztery podgrupy, jako obrońcy przypisanych im wartości muszą przekonać pozostałe, że ich wartość jest ważniejsza – wykazanie, że wszystkie wartości są równie ważne.  
 • Pozytywna motywacja i branie odpowiedzialności za „dzień jutrzejszy” - znajdź w głowie 10 emocji, które chcesz czuć i przeżywać jutro. Cokolwiek - energię, dumę, wiarę w swoje umiejętności, odprężenie, mądrość, odpowiedzialność i przeprowadzamy sugestywną autoanalizę wg określonego wzorca.  
 • Techniki autorelaksacji – m.in. metoda treningu autogennego Shulza, użycie muzyki relaksacyjnej.
 • Elementy Tai – Chi – formy odprężające - t'ai chi ch'uan
 • Elementy hipnozy i autohipnozy – fenomeny hipnotyczne, indukcja hipnotyczna, efekty relaksacyjne i terapeutyczne.
 • „Change History – Time Line Therapy” – technika zmiany teraźniejszego funkcjonowania, reagowania, nastawienia poprzez zmianę, prowadzoną w transie „rozumienia” zdarzeń z przeszłości .
 • Ćwiczenie w transie z „Montowaniem Obrazu Wartości z Celem Osobistym w Przyszłości” Określanie submodalności kluczowej wartości oraz wykorzystanie tych submodalności do wejścia w MOFEX (z ang. Moment Of Excelence).

 

Szkolenie będzie miało formę warsztatu, na którym uczestnicy i trener będą dzielić się swoimi osobistymi przemyśleniami, doświadczeniami i razem będziemy eksperymentować z różnymi Modelami Myślowymi oraz Technikami radzenia sobie w sytuacjach stresowych.   

Więc wspólne eksperymentowanie będzie głównym sposobem nabywania umiejętności zarządzania własnymi emocjami a w szczególności tymi związanymi z naszą indywidualną reakcją na stres.   

Warsztaty prowadzi Wojtek Zatorski - Psycholog, Coach, Terapeuta, Licencjonowany Trener NLP.

Wasz trener - Wojtek Zatorski

Terminy treningów:

Lp.
 

Termin

Ilość dostępnych miejsc

Miejsce

Inwestycja

1.

17 - 18.11.2018 r.

20

Archeion - Sale Szkoleniowe  

ul. Św. Filipa 23/6

31-150 Kraków

Cena PROMOCYJNA!!!

380.00 zł. netto/1 osobę/2 dni szkoleniowe

2.

 
 
 
 

3.

 
 
 
 

4.

 
 
 
 

5.

 
 
 
 

6.

 
 
 
 

Cena Warsztatu obejmuje:

 • uczestnictwo w warsztacie (dwa dni - 16 godzin warsztatowych)
 • materiały w formie pisemnej
 • cztery przerwy kawowe
 • okazję do okazania dobrego humoru! 

Zapisy na Warsztaty zawsze na 7 dni przed danym terminem. 

Minimalna ilość osób w grupie to 7, maksymalna to 20.

 

Warsztaty będą miały miejsce w 

Archeion - Sale Szkoleniowe  

ul. Św. Filipa 23/6

31-150 Kraków

POLAND 

43-200 Pszczyna 

ul. Kopernika 14 

+48 602 387 840 

office@zatorski-consulting.com