Oferta Szkoleń Zamkniętych

Szkolenia zamknięte w naszym wydaniu mają formę treningów umiejętności. Minimum słów maksimum doświadczenia. Jak mówili starożytni Aborygeni: „ Każda wiedza jest tylko chaosem zanim znajdzie się w mięśniach”. I zgodnie z tą maksymą staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum wykładanie teorii i najwięcej uwagi przyłożyć do ćwiczeń, gier i eksperymentów, które dają szansę na przełożenie wiedzy w umiejętność, jeszcze w czasie treningu. Niektóre treningi składają się nawet w 95% z doświadczania i są realizowane jako RPG (Role Playing Game), czyli rozbudowane, rozpisane na role i konteksty, scenariusze wzięte z rzeczywistości biznesowej klienta.

Każdorazowo szkolenie – trening jest przygotowywane, tak w formie jak i treści, w oparciu o informacje wyłonione w trakcie rozmów z klientem.

Przykładowe tematy szkoleń – treningów: 

 

 • Treningi Sprzedażowe
 • I . Stopień – Podstawowa Strategia Sprzedaży – Wyłanianie i Adresowanie Potrzeb Klienta
 • II. Stopień - Negocjacje Handlowe
 • III. Stopień – Radzenie Sobie z tzw. Trudnym Klientem
 • IV. Stopień – Sztuka Profesjonalnej Prezentacji Handlowej
 • V. Stopień – Sprzedaż Złożona – Sztuka Rozgrywek „Dyplomatycznych”
 • VI. Stopień – Sprzedaż Złożona – Sztuka Walki z Konkurencją 
 • Zarządzanie Sytuacyjne 
 • Komunikacja Interpersonalna 
 • Trening Antystresowy 
 • Time Managment – Zarządzanie Sobą w Czasie 
 • Trening Kreatywnego Myślenia 
 • Sztuka Przekonywania
 • Tryby Przekonywania w Oparciu o MetaProgramy
 • Sztuka Retoryki 
 • Motywowanie Pozafinansowe Pracowników 
 • Leadership – Przywództwo w Organizacji 
 • Szkolenia dla Menedżerów - Małe MBA 
 • Sztuka Wystąpień Publicznych 
 • Rozwiązywanie Konfliktów – Sztuka Mediacji i Negocjacji 
 • Trening dla Trenerów Wewnętrznych 
 • Sztuka Prowadzenia Coachingu dla Menedżerów 
 • Coaching Grupowy dla Sprzedawców 

 

Wszystkie powyższe treningi mogą być wsparte konsultacjami, spotkaniami coachingowymi, zajęciami i wyprawami outdoorowymi. 

POLAND 

43-200 Pszczyna 

ul. Kopernika 14 

+48 602 387 840 

office@zatorski-consulting.com