MSS

METHOD of STRATEGIC SALES - MSS™ 

Opis metody

MSS™ jest wynikiem wielu lat pracy grupy konsultantów (w tym Wojciecha Zatorskiego) obserwujących najlepsze praktyki najwybitniejszych Negocjatorów z Polski oraz z zagranicy.

Jest efektem połączenia praktyki handlowo – negocjacyjnej z założeniami i badaniami w takich obszarach jak  

  • Psychologia Poznawcza
  • NeuroLinguistic Programming
  • Poziomy Logiczne Dilts’a
  • Negocjacje Harvardzkie
  • Psychologia Dynamiki Grupowej
  • MetaProgramy
  • Systems Theory - Systems Thinking
  • Sprzedaż Transformacyjna

W metodzie MSS użyte są też autorskie rozwiązania Wojciecha Zatorskiego.

 

Metoda ta służy prowadzeniu procesu negocjacji handlowych w aspekcie budowania długoterminowych relacji z partnerem handlowym, wiązania go ze sobą poprzez zbudowanie sobie ze strony handlowca pozycji „Doradcy Partnera handlowego” a ze strony firmy, którą reprezentuje „Partnera Strategicznego”.

Oczywiście to wymaga podejścia dyplomatycznego, umiejętności budowania relacji opartych na wzajemnym zaufaniu oraz myślenia i działania strategicznego (step – by – step).

Zapewnia wiedzę i umiejętności we wszystkich tych obszarach oraz daje proste, konkretne i sprawdzone algorytmy, których użycie powoduje, że nawet w trudnych negocjacyjnie sytuacjach można spowodować przejście z impasu do rozwiązania a zatem też do pomyślnego zamknięcia negocjacji handlowych. 

POLAND 

43-200 Pszczyna 

ul. Kopernika 14 

+48 602 387 840 

office@zatorski-consulting.com