Małe MBA -

Skuteczne Zarządzanie

Jeśli chcesz skuteczniej zarządzać... 

Dla kogo?:

Grupa docelowa to osoby piastujące stanowiska koordynujące i menadżerskie, zarządza przede wszystkim pracownikami szeregowymi na liniach produkcyjnych. Program powinien obejmować etap przygotowania do szkolenia - analiza potrzeb, co umożliwi określenie specyfiki firmy, oraz jej kulturę – jako bardzo ważny element wpływający na zarządzanie personelem. 

 

Cele szkolenia:

Szkolenie powinno dostarczać wiedzy i umiejętności postępowania z ludźmi - szczególnie w zespole, skutecznie inspirować i motywować siebie oraz innych, rozwiązywać podstawowe problemy związane z komunikacją w grupie, konfliktami, delegowaniem uprawnień i podejmowaniem decyzji.

 

Korzyści ze szkolenia:

Celem, szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zarządzaniem personelem: związanych z umiejętnościami miękkimi typowymi dla menadżerów – liderów, zarządzających zespołami produkcyjnymi w szczególności komunikacji, przywództwa, mediacji, rozwiązywania konfliktów w grupie, dobierania odpowiedniego stylu zarządzania do danego rodzaju zadania.

 

Przez szkolenie możemy zrealizować następujące cele, które dla uczestników stają się korzyściami:

•             Wzrostu zaangażowania pracowników w wykonywane zadania

•             Wzrostu efektywności na liniach produkcyjnych

•             Zwiększenia identyfikacji pracowników z celami i wartościami firmy poprzez przekazanie odpowiednich umiejętności menadżerskich uczestnikom szkolenia.

•             Wzrostu świadomości na temat technik i narzędzi zarządzania personelem. Wzmocnienie cech lidera u uczestników szkolenia.

•             Zapoznania uczestników z metod wywierania wpływu na podwładnych

•             Wzrost umiejętności w zakresie:

  •              efektywnej komunikacji z pracownikami,
  •              identyfikacji liderów zespołów,
  •              zasad odpowiedniego delegowania zadań oraz uprawnień
  •              rozliczania pracowników z powierzonych zadań,
  •              przekazywania krytyki i pochwały; 
  •              mechanizmów odpowiedniego motywowania ludzi
  •              budowania własnego autorytetu
  •              istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem
  •              ćwiczenie rozmów w tzw. trudnych sytuacjach

POLAND 

43-200 Pszczyna 

ul. Kopernika 14 

+48 602 387 840 

office@zatorski-consulting.com