Konsultacje dla Firm

Oferujemy konsultacje dotyczące następujących tematów:

Układanie Strategii Rynkowej (Długo- i Krótkoterminowej)

Zarządzanie Systemowe

Układanie Strategii Zarządzania Sprzedażą

Zarządzanie Wiedzą w Organizacji (m.in. Modelowanie Strategii Sukcesu u Kluczowych Pracowników)

Analiza Systemowa Funkcjonowania Organizacji (Diagnoza – Dobór Środków – Usprawnianie)

Assessment Center – Development Center

PR Zewnętrzny i Wewnętrzny

oraz inne zgodne z indywidualnymi uzgodnieniami z klientem.

POLAND 

43-200 Pszczyna 

ul. Kopernika 14 

+48 602 387 840 

office@zatorski-consulting.com