SZKOLENIA - DORADZTWO - COACHING

Biznes to ludzie


Konsultacje dla Firm


Oferujemy konsultacje dotyczące następujących tematów:

Układanie Strategii Rynkowej (Długo- i Krótkoterminowej)

Zarządzanie Systemowe

Układanie Strategii Zarządzania Sprzedażą

Zarządzanie Wiedzą w Organizacji (m.in. Modelowanie Strategii Sukcesu u Kluczowych Pracowników)

Analiza Systemowa Funkcjonowania Organizacji (Diagnoza – Dobór Środków – Usprawnianie)

Assessment Center – Development Center

PR Zewnętrzny i Wewnętrzny

oraz inne zgodne z indywidualnymi uzgodnieniami z klientem.