SZKOLENIA - DORADZTWO - COACHING

Biznes to ludzie

Strona Główna


ZATORSKI Consulting wita na swoich stronach!


Firma jest obecna na rynku już ponad 26 lat!Konsultujemy. Doradzamy, Szkolimy.

Zadajemy pytania. Pomagamy znaleźć odpowiedzi.

A kiedy myślimy o nas… o naszej firmie… o ZATORSKI Consulting

Jednym z ważniejszych pytań, które można sobie zadać to pytanie o naszą tożsamość: „Kim jesteśmy?”

Inne jeszcze ciekawsze brzmi: „Po co jesteśmy?”

Jesteśmy firmą doradczą. Doradztwo rozumiemy prosto:

Wspieramy i współtowarzyszymy naszym klientom w ich rozwoju i osiąganiu celów biznesowych. Rozwój naszych klientów w naszym pojęciu to rozwój organizacji jako całości jak i poszczególnych osób zaangażowanych w jej istnienie. To zmiany konieczne do sprawniejszego poruszania się po oceanie zdarzeń rynkowych właśnie w celu realizacji zadań biznesowych. Zmiany te są widoczne na poziomie jednostek jak i całego systemu jakim jest firma.


Te cele realizujemy we współpracy z naszymi klientami poprzez:

 

  • Konsultacje na wszystkich poziomach zarządzania (np. Opracowanie Strategii Zarządzania Sprzedażą, Opracowanie Strategii Rynkowej)
  • Tradycyjne szkolenia- treningi umiejętności
  • Coaching indywidualny i grupowy
  • Przygotowywanie działań specjalnych, nietypowych (np. Modelowanie Konkretnych Umiejętności do Zarządzania Wiedzą w Organizacji czy też Tworzenie Księgi Obsługi Klienta)
  • Bezpośredni współudział w działaniach klienta na rynku (np. przygotowanie i monitorowanie konkretnych negocjacji handlowych, wsparcie procesu spotkań rekrutacyjnych itp. itd.)
  • Przemyślane, uzupełniające w/w, działania outdoorowe (od prostych gier po wyprawy w mało znane rejony Sahary, Nowej Zelandii czy Ameryki Południowej)  

 

Dzięki obszernej bazie trenerów i konsultantów, współpracujących z nami na terenie całego kraju, jesteśmy w stanie realizować bardzo duże projekty szkoleniowe i doradcze.

Najważniejsze dla nas jest wspólne z klientem, zaangażowanie się w działania, czyli współpraca. Robimy wszystko, aby zbudować relację z klientem opartą o wzajemny szacunek, zrozumienie i zaufanie. Są to warunki konieczne do wspomnianej współpracy i uaktywnienia działań synergicznych, dających najwięcej szans na sukces.

Czego Naszym  Klientom i sobie życzymy!